Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób mających doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim chcących usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę zawodową. Kompetencje zdobyte i rozwinięte podczas studiów umozliwią absolwentom dynamiczny rozwój kariery w obszarze Human Resources Management.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie MBA HR prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

 • wypełnionego formularza zgłoszenia
 • aktualnego CV
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 22 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 500 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni po rozpoczęciu pierwszych zajęć:

 • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 21 000 zł – rabat w wysokości 1 000 zł;
 • opłata semestralna: 22 000 zł – 2 raty po 11 000 zł
 • opłata miesięczna: 23 500 – 10 rat miesięcznych po 2 200 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 2 350 zł miesięcznie)

Ceny obowiązują dla zgłoszeń do 31/10/2024 r

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Możliwości dofinansowania studiów

Istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych.

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferuje dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych. Więcej na stronie PARPU
  Studia MBA HR są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (link tutaj).
 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegółowe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy.
 3. Program „Pożyczki na kształcenie” – jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (z możliwością częściowego umorzenia – do 25% jej wartości). Możliwe jest całkowite sfinansowanie studiów (link tutaj). Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aby zgłosić swoją kandydaturę zarejestruj się on-line.
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia:19 października 2024 r.
Rekrutacja: do 6 października 2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 280 godziny zajęć
Punkty ETCS: 32

Terminy zajęć:

19-20/10/2024
16-17, 30/11/2024
1, 14-15/12/2024
18-19/01/2025
1-2, 22-23/02/2025
8-9, 22-23/03/2025
5-6/04/2025
10-11, 24-25/05/2025
7-8, 28-29/06/2025

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę w Pałacu Kultury i Nauki i w Pałacu Staszica. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 14 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa MBA HR Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie projektu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpis świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim.