Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób mających doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim chcących usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę zawodową. Kompetencje zdobyte i rozwinięte podczas studiów umozliwią absolwentom dynamiczny rozwój kariery w obszarze Human Resources Management.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie MBA HR prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

 • wypełnionego formularza zgłoszenia
 • aktualnego CV
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 21 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

 • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 20 000 zł – rabat w wysokości 1 000 zł;
 • opłata semestralna: 21 000 zł – 2 raty po 10 500 zł
 • opłata miesięczna: 22 500 – 10 rat miesięcznych po 2 100 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 2 250 zł miesięcznie)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Możliwości dofinansowania studiów

Istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych.

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferuje dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych. Więcej na stronie PARPU
  Studia EMBA są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (link tutaj).
 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegółowe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy.

Aby zgłosić swoją kandydaturę zarejestruj się on-line.
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: 28 października 2023 r.
Rekrutacja: do 16 października 2023 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 280 godzin zajęć
Punkty ETCS: 32

Terminy zjazdów:

28-29/10/2023
25-26/11/2023
9-10/12/2023
20-21/01/2024
3-4/02/2024
17-18/02/2024
2-3/03/2024
16-17/03/2024
6-7/04/2024
20-21/04/2024
18-19/05/2024
25-26/05/2024
8-9/06/2024
22-23/06/2024

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę w Pałacu Kultury i Nauki. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 14 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa MBA HR Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie projektu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpis świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim.