Program studiów MBA HR

Program studiów podyplomowych MBA HR (MBA Human Resources) adresowany jest do osób mających doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim chcących  usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę zawodową. Kompetencje zdobyte i rozwinięte podczas studiów umożliwią absolwentom dynamiczny rozwój kariery w obszarze Human Resources Management.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej, pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zawodowej menedżera HR. Studia przygotowują do objęcia wysokich stanowisk kierowniczych i menedżerskich w pionie HR dostarczając zaawansowanych kompetencji w zakresie zarządzania zespołem, strategii i procesów HR oraz stosowania narzędzi niezbędnych w pracy menedżera HR. Słuchacze poznają zarządczy, psychologiczny, prawny i kulturowy kontekst zarządzania kapitałem ludzkim w różnego typu organizacjach. Program studiów obejmuje, między innymi, problematykę przywództwa i HR business partneringu, Employer Brandingu, zarządzania różnorodnością, prawa pracy, controllingu personalnego. Słuchacze nauczą się profesjonalnego zarządzania konfliktem oraz sytuacjami kryzysowymi. Opanują techniki wartościowej autoprezentacji i budowania marki osobistej. Poznają zasady holistycznego podejścia do procesu kadrowego, w tym rekrutacji, motywowana, kształtowania systemu wynagrodzeń, zarządzania karierami i talentami. Poznają uwarunkowania i skutki cyfrowej transformacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji w HR.

Główne cele programu to:

  • profesjonalne zarządzanie konfliktami oraz sytuacjami kryzysowymi,
  • opanowanie technik wartościowej autoprezentacji i budowania marki osobistej,
  • poznanie uwarunkowań i skutków cyfrowej transformacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji w HR,
  • poznanie zasad holistycznego podejścia do procesu kadrowego, w tym rekrutacji, motywowania, kształtowania systemu wynagrodzeń, zarządzania karierami i talentami.

Program studiów MBA HR zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr studiów MBAU
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
1Aktualne trendy i wyzwania w HR – zagadnienia wprowadzająceWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
2Bezpieczeństwo psychologiczne organizacji (Fearless Organization)Wykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
3HR business partneringWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
4Dynamika zespołu – zachowania statusowe i terytorialne Wykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
5Prawo pracyWykłady i ćwiczeniaOEgzamin202
6Rozwój osobisty, zarządzanie karierami i talentamiWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
7Systemy motywacyjne i zarządzanie zaangażowaniemWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
8Zarządzanie rekrutacjąWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
9Wellbeing – holistyczne podejście do dobrostanu pracownikówWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
10Zarządzanie różnorodnościąWykłady i ćwiczeniaOEgzamin202
11Employer brandingWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
12Cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja w HRWykłady i ćwiczeniaOEgzamin202

Łączna liczba godzin zajęć: 150
Łączna liczba punktów ECTS: 15

II Semestr studiów MBAU
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
1Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktemWykłady i ćwiczeniaOEgzamin202
2Strategie i procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimiWykłady i ćwiczeniaOEgzamin102
3Audyt personalny z wykorzystaniem analizy sieci społecznejWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
4Polityka płacowa i strategie wynagradzaniaWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
5Umiejętności coachingowe i mentoringowe lidera HRWykłady i ćwiczeniaOEgzamin202
6Zarządzanie zmianą i sytuacjami kryzysowymi w HRWykłady i ćwiczeniaOEgzamin202
7Controlling personalny (analityka HR)Wykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
8Sztuka autoprezentacji i zarządzanie marką osobistąWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
9Etyka biznesu i CSRWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
10Kultura korporacyjnaWykłady i ćwiczeniaOEgzamin101
11Projekt koncowyIndywidualne konsultacjeOEgzamin4

Łączna liczba godzin zajęć: 130
Łączna liczba punktów ECTS: 14+4

1· Wykłady/Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot nieobowiązkowy.
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.