kobieta_hd

Master

of Business Administration

HR

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe „Master of Business Administration HR”, dalej zwane studiami MBA HR, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia adresowane są do osób mających doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim chcących usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę zawodową. Kompetencje zdobyte i rozwinięte podczas studiów umożliwią absolwentom dynamiczny rozwój kariery w obszarze Human Resources Management.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej, pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zawodowej menedżera HR. Studia przygotowują do objęcia wysokich stanowisk kierowniczych i menedżerskich w pionie HR dostarczając zaawansowanych kompetencji w zakresie zarządzania zespołem, strategii i procesów HR oraz stosowania narzędzi niezbędnych w pracy menedżera HR. Słuchacze poznają zarządczy, psychologiczny, prawny i kulturowy kontekst zarządzania kapitałem ludzkim w różnego typu organizacjach. Program studiów obejmuje, między innymi, problematykę przywództwa i HR business partneringu, Employer Brandingu, zarządzania różnorodnością, prawa pracy, controllingu personalnego. Słuchacze nauczą się profesjonalnego zarządzania konfliktem oraz sytuacjami kryzysowymi. Opanują techniki wartościowej autoprezentacji i budowania marki osobistej. Poznają zasady holistycznego podejścia do procesu kadrowego, w tym rekrutacji, motywowana, kształtowania systemu wynagrodzeń, zarządzania karierami i talentami. Poznają uwarunkowania i skutki cyfrowej transformacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji w HR.

Atutem studiów jest elastyczność w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej – studenci wybierają część przedmiotów z puli zajęć fakultatywnych zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Więcej informacji o naszych wykładowcach w zakładce Wykładowcy

Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia, konsultacje oraz Coaching dla kadry menedżerskiej oraz handlowców. Master Trener RMP (Reiss Motivation Profile), Odporności Psychicznej (AQR International), Acion Learning WIAL oraz Przywództwa ILM (Intergrated Leadership Measure). Wdrażał oraz koordynował procesy HR, kreował politykę personalną w międzynarodowych strukturach handlowych.

Paweł Bogusław
Paweł Bogusław

Dyrektor ds. pracowniczych w Agora S.A. Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 15 lat w obszarze HR. Został doceniony tytułem Top HR Manager 2016, był finalistą konkursu HR business partner roku 2018.

Łukasz Sowiński
Łukasz Sowiński

Od ponad 15 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy wizerunku i komunikacji. Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking. Specjalizuje się w komunikacji wewnętrznej i działaniach wizerunkowych z obszaru HR i employer brandingu. Współtworzyła i zrealizowała kilkanaście kampanii z zakresu komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i employer brandingowej.
W lutym 2022 roku została uznana przez redakcję Forbes Women za Mistrzynię Linkedin.

Maja Gojtowska
Maja Gojtowska

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „MBA HR” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów MBA w Polsce dla tej branży.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    „MBA HR” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Kontakt

Kierownik studiów: dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Opiekun studiów: mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Pierwsze zajęcia: 25 marzec 2023 r.
Rekrutacja: do 15 marca 2023 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 303 godziny zajęć
Punkty ETCS: 34
Organizacja zajęć:
Studia MBA HR trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedziele w Pałacu Kultury i Nauki. W ramach studiów organizowane jest 16 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.