kobieta_hd

Master

of Business Administration

HR

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe „Master of Business Administration HR”, dalej zwane studiami MBA HR, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia adresowane są do osób mających doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim chcących usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę zawodową. Kompetencje zdobyte i rozwinięte podczas studiów umożliwią absolwentom dynamiczny rozwój kariery w obszarze Human Resources Management.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej, pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zawodowej menedżera HR. Studia przygotowują do objęcia wysokich stanowisk kierowniczych i menedżerskich w pionie HR dostarczając zaawansowanych kompetencji w zakresie zarządzania zespołem, strategii i procesów HR oraz stosowania narzędzi niezbędnych w pracy menedżera HR. Słuchacze poznają zarządczy, psychologiczny, prawny i kulturowy kontekst zarządzania kapitałem ludzkim w różnego typu organizacjach. Program studiów obejmuje, między innymi, problematykę przywództwa i HR business partneringu, Employer Brandingu, zarządzania różnorodnością, prawa pracy, controllingu personalnego. Słuchacze nauczą się profesjonalnego zarządzania konfliktem oraz sytuacjami kryzysowymi. Opanują techniki wartościowej autoprezentacji i budowania marki osobistej. Poznają zasady holistycznego podejścia do procesu kadrowego, w tym rekrutacji, motywowana, kształtowania systemu wynagrodzeń, zarządzania karierami i talentami. Poznają uwarunkowania i skutki cyfrowej transformacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji w HR.

Wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Więcej informacji o naszych wykładowcach w zakładce Wykładowcy

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia, konsultacje oraz Coaching dla kadry menedżerskiej oraz handlowców. Master Trener RMP (Reiss Motivation Profile), Odporności Psychicznej (AQR International), Acion Learning WIAL oraz Przywództwa ILM (Intergrated Leadership Measure). Wdrażał oraz koordynował procesy HR, kreował politykę personalną w międzynarodowych strukturach handlowych.

Paweł Bogusław
Paweł Bogusław

Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stały ekspert Fundacji Technotalenty oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Dyrektor ds. pracowniczych w Agora S.A. Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 15 lat w obszarze HR. Został doceniony tytułem Top HR Manager 2016, był finalistą konkursu HR business partner roku 2018.

Łukasz Sowiński
Łukasz Sowiński

Od ponad 15 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy wizerunku i komunikacji. Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking. Specjalizuje się w komunikacji wewnętrznej i działaniach wizerunkowych z obszaru HR i employer brandingu. Współtworzyła i zrealizowała kilkanaście kampanii z zakresu komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i employer brandingowej.
W lutym 2022 roku została uznana przez redakcję Forbes Women za Mistrzynię Linkedin.

Maja Gojtowska
Maja Gojtowska

Zawodowo praktyk zarządzania procesowego w organizacji, członek zarządu PMConsulting (PMC Group Polska), wiodącego na rynku europejskim dostawcy systemów zarządzania wiedzą i szkoleniami w organizacji.

Marek Adamski
Marek Adamski

Wellbeing ekspert, lider, certyfikowany coach i trener biznesu, nauczyciel akademicki, doświadczony praktyk psychologii pozytywnej i promotorka idei wellbeingu w Polsce. Współzałożycielka i Prezes Wellbeing Institute, którego misją jest podnoszenie poziomu wellbeingu ludzi i organizacji.

Agnieszka Czerkawska
Agnieszka Czerkawska

Obecnie pełni funkcję Partnera w firmie Neumann Executive. Wcześniej zdobywał doświadczenie w innych organizacjach Executive Search oraz w rolach HR w dużych międzynarodowych organizacjach. Był odpowiedzialny m.in. za takie projekty jak „Growth Case” dotyczący zatrudnienia w firmie IBM Polska ponad 100 ekspertów sprzedaży, rozwoju i utrzymania IT w firmie IBM Polska, prowadził jeden z pierwszych projektów w Polsce dotyczących outsourcingu funkcji HR w firmie IBM BTO Polska, konsolidację i restrukturyzację procesów HR w firmie Avon Operations Polska i Avon Cosmetics Polska. Wdrażał oraz koordynował procesy HR, kreował politykę personalną w międzynarodowych strukturach handlowych.

Rafał Boczkowski
Rafał Boczkowski

Dyrektor ds. HR w firmie farmaceutycznej, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalizacja HR Business Partnering. Zawodowo, jak i naukowo zajmuje się problematyką HR Business Partneringu w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim. W ramach rozprawy doktorskiej prowadzi badania na temat roli i kompetencji HR Business Partnera. Autorka publikacji o tematyce HR

Natalia Dernowska
Natalia Dernowska

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Miłosz Brzeziński
Miłosz Brzeziński

Profesor w Katedrze Teorii i Metod Organizacji Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce budowania i zarządzania zróżnicowanymi zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania jakością w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez prowadzoną działalność akademicką i na gruncie praktycznym. Autorka pierwszej w Polsce książki pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji.

dr hab. Elwira Gross-Gołacka
dr hab. Elwira Gross-Gołacka

Adwokat, prezes Polskiego Stowarzyszenia HR, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Pierwsze kroki w karierze postawił w 2005 roku. Jeszcze jako student Prawa i Administracji na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozpoczął współpracę z kancelarią, w której od blisko dekady pełni obowiązki partnera.

mec. Michał Chodkowski
mec. Michał Chodkowski

Doradca i trenerka międzykulturowa.
Pracuje z międzynarodowymi zespołami, indywidualnymi osobami , ekspertami, pomagając komunikować się, współpracować i zarządzać w środowisku wielokulturowym. Projekty realizuje zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, wspierając klientów w różnych rolach organizacyjnych, dzieląc się moją wiedzą, umiejętnościami oraz fascynacją różnorodnością.

Izabela Markiewicz-Czapińska
Izabela Markiewicz-Czapińska

Badaczem, trener i konsultant biznesu. Pomaga liderom, zespołom i całym organizacjom, budować zdrową i skuteczną komunikację, w oparciu o modele naukowe. Fascynuje go neuronauka społeczna, wyjaśniająca działanie naszych mózgów w trakcie współpracy, negocjacji czy konfliktów.

Rafał Cupiał
Rafał Cupiał

Wykładowca, certyfikowany trener i tutor z międzynarodowym doświadczeniem (m.in. Vienna University of Economics, Roosevelt University w Chicago, Shanghai Accounting and Finance University, Universidad de Rey Juan Carlos w Madrycie). Współpracownik De Baak Institute z Holandii – międzynarodowej organizacji szkoleniowej z zakresu przywództwa, rozwoju osobistego i przedsiębiorczości.

dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcje Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu. Obecnie jest ekspertem TAL.work.

dr hab. Tomasz Rostkowski
dr hab. Tomasz Rostkowski

Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy think tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 24 ekspertów z 15 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych i biznesowych z perspektywy sieci relacji i występujących współzależności.

dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN
dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Prezes Zarządu firmy Polska Grupa Konsultingowa (www.pgk.pl), której podstawową działalnością są projekty doradcze, rozwój biznesu i sprzedaży, strukturyzacja finansowania, transformacja przedsiębiorstw oraz usługi nadzoru właścicielskiego.

dr inż. Bartosz Soroczyński
dr inż. Bartosz Soroczyński

Wiceprezes zarządu Wyborowa S.A., prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, członek Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”, prezes Fundacji Muzeum Polskiej Wódki, wiceprezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, wiceprezes Polsko-Latynoamerykańskiej Rady Biznesu oraz wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Andrzej Szumowski
Andrzej Szumowski

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „MBA HR” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów MBA w Polsce dla tej branży.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    „MBA HR” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Kontakt

Kierownik studiów: dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN

Opiekun studiów: mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Pierwsze zajęcia: 6 kwietnia 2024 r.
Rekrutacja: do 25 marcao 2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 280 godziny zajęć
Punkty ETCS: 32

Terminy zajęć:

6-7, 27-28/04/2024
25-26/05/2024
15-16/06/2024
7-8, 21-22/09/2024
5-6, 26-27/10/2024
16-17, 30/11/2024
1, 14-15/12/2024
11-12, 25-26/01/2025
15-16/02/2025

Organizacja zajęć:
Studia MBA HR trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedziele w Pałacu Kultury i Nauki i w Pałacu Staszica. W ramach studiów organizowane jest 14 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.